МАЯ ШОПОВА

Център за личностно развитие и интегрална терапия

Добре дошли!
Приветствам ви с любов!
Това е пространство, в което може да получите подкрепа, да поемете по пътя на изцелението, да намерите отговорите на своите въпроси, за да се свържете отново със своята сила, радост, жизненост, с красотата на живота!

Моята задача и мисия е да създам условия за естественото движение на душата на клиента, за да има възможност да се свърже със своята автентична природа, със своите дълбоки ценности и потребности, да се научи да разбира и приема себе си.
Вярвам в безусловното приемане и лечителната сила на емпатията и съм тук за Вас!

ПЪТИЩА, КОИТО ВОДЯТ КЪМ СЕБЕ СИ И КЪМ РАЗШИРЕНИЕ НА ВАШЕТО СЪЗНАНИЕ И ОПИТ

Семейни констелации
Хипноза
НЛП коучинг и терапия
Inner Child Therapy
Индивидуално консултиране и терапия
Онлайн терапия, консултиране
Групов коучинг, терапия
Консултиране и терапия за двойки
Counseling and therapy in English and Duch
TESTIMONIALS

Последно в блога