Blog

Как да създавам, а не да разрушавам?

от in Личностно развитие 07/12/2018

Всеки конфликт между хората е заслуга и на двамата
участници. Въпросът не е да търсите виновния, а да се
научите как да взаимодействате и да изградите любящи
взаимоотношения.

Понякога, за да разберете конфликта е нужно да си
зададете правилните въпроси, затова ще остава насока,
с помощта на която вие можете да решите възникналият
конфликт.

– С мен не се отнасят по начинът, по който аз искам.
Въпрос към себе си: защо аз позволявам такова
отношение към мен? Какво мога аз да направя, за
да създам друго отношение?

– В моите отношения се отнасят към мен като към
дете. Пазят ме, не ми дават свобода.
Въпрос към себе си: А аз държа ли се като възрастен
човек и поемам ли пълна отговорност за себе си,
даже и за „негативните“ последици?

– Постояно ме обиждат, унижават, наскърбяват ме,
не ме ценят и ме обвиняват.
Въпрос към себе си: Отнасям ли се аз към себе си
и своите желания с любов и уважение? Чувствам ли
аз, че уважавам и ценя себе си?

– Мен не ме обичат.
Въпрос към себе си: Защо аз постояно търся любов
като крайно нуждаещ се. Кога ще спра да се моля
за любовта, която мога сам да си дам?

– Мен не ме забелязват.
Въпрос към себе си: Мога ли да си разреша да бъда
себе си, да бъда ярък/ ярка, уверен/а ли съм в себе си,
за да искам вниманието на другите?

– Постоянно усещам вина и се чувствам длъжна.
Въпрос към себе си: Разрешавам ли си да чувствам
себе си и другия? Нужна ли е наистина на другия тази
жертва, която аз правя от чувство за вина и дълг?

– Аз съм затворена с другите хора, закрита.
Въпрос към себе си: Какво ми е нужно от другия човек,
от когото се затварям? Как мога да си дам сама
това чувство?

– Аз се карам с всички.
Въпрос към себе си: Какво чувствам аз и какво
постояно искам, но не правя? Кога ще направя
това, което искам?

– Не се прислушвам в съветите на по-старите. Не
уважавам опитът на родителите.
От колко години съм в тази ситуация? Какъв съвет
мога да поискам от най-възрастният, за да помогне
в нашата комуникация?

Бъдете осъзнати, задавайте си още въпроси!
Започнете със СЕБЕ СИ!

Моля споделете тази статия със света!

С любов,
Мая Шопова
Тел: 0879 585 655

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

    Количка