Blog

Как се формира самооценката

от in Личностно развитие 05/18/2020

Ще ви разкажа за един от най-разпространените механизми за формиране на самооценката в детството – условната подкрепа. Може да видите този механизъм в цирка. Дресьора иска от животното да направи някакъв трик, животното прави това, което желае дресьора и получава нещо вкусно. Ако животното не направи това, което иска дресьора, той  го наказват. Ако детето се държи така, както иска родителя, то той го поощрява, а ако не – го наказва.

Какво означава условна подкрепа по отношение на човека?

Ако правя това, което се харесва на моите родители или ги устройва – то тогава тр ме хвалят, обичат ме, грижат се за мен. А ако правя това, което родителите ми не ги устройва – тогава по някакъв начин ми се карат, ругаят, наказват или правят нещо, което не е хубаво.

Условната подкрепа има две нива.
Първото ниво е ниво поведение. Това ниво предполага, че съм постъпил неправилно, не добре, опасно, некоректно. Но личността на детето не се засяга, не му се казва ти си лош, неправилен, няма атака към него. Характеризира се само постъпката на детето, а неговата личност не се оценява и обезценява.

Второ ниво – ниво личност. Тук формирането на самооценката на ниво личност се характеризира именно с това, че се дава оценка на личността на детето, а не на неговата постъпка. Например детето не иска да си дава играчката на друго дете и му казват „как не те е срам, дай  си играчката на другото дете, то е момиченце“. Ако детето не иска да си даде играчката му се разказват истории от рода на: „с такъв човек никой няма да иска да играе, егоист, никой няма да общува с теб“. Какви ли не ужаси не наговарят родителите на децата си. И детето разбира, че когато се държи по този начин на него нещо му има, лош е, никой няма да го обича, никой няма да иска да дружи с него. Или „никой няма да се омъжи за теб“- така много често плашат момичетата – „с такъв характер никой нямада те вземе за жена“!

Какво се случва?
Детето, когато се роди не знае кой е. Ако родителите често дават негативна оценка на личността, то разбира, че нещо с него не е наред. Но, ако изпълнява някакви условия, то тогава ще го обичат, хвалят и няма да го отхвърлят. Ако не получи похвала поне може да избегне някакво наказание. Така се формира базов механизъм за нестабилна самооценка. Такъв, какъвто съм не съм нужен на родителя. Но аз съм нужен, ако правя това и онова…. и ставам удобен. Или ако аз се явавам този или онзи, то тогава затова ще ме обичат и аз мога да се считам за добър човек. В такива условия се формират множество ситуации и когато попадам в тях – аз се считам за лош. В други условия и ситуации, когато изпълнявам цял списък от изисквания и когато ги изпълня – считам себе си за добър.

Как да коригирам своята самооценка?
Нужно е да разделите вашият Аз и събитията от външни свят, които влияят на вашият Аз (вашата личност). По такъв начин се появява списък с условия, при които аз мога да се считам добър, достоен и успешен. Възниква и друг списък с условия, при който аз считам себе си лош, не много успешен и моята самооценка пада.

Упражнение:
За да си спомните как е била формирана вашата самооценка може да направите следното упражнение. Напишете един списък за какво и как са ви критикували във вашето детство.  Напишете и втори списък за какво и как са ви хвалили в детството ви. С конкретни примери и в двата списъка. Тук е много важна вашата реакция на всичко това. Опишете я и нея. Важна е вашата емоционална рекция. Защото на нас ни влияят тези събития, които са емоционално заредени, когато вие сте преживяли някакви емоции. Оценете интензивността на тези емоции по скалата от 0 до 10.

Колко е било силно?
Проследете, анализирайте има ли такъв механизъм и в живота ви сега. Сякаш правите мост между миналото и бъдещето. Пример – Може би родителя ви е казал нещо и вие сте почувствали несправедливост, обидили сте се, разсърдили сте се, че са се отнесли лошо с вас и сега може да си спомните „Аха, сега имам същия началник“ и той/тя се държи по същият начин като моя родител. Критикува ме не за оценки, но може би за отчети, за някакви други неща и в мен възниква същата реакция, както в миналото. Осъзнавам, че тук има някякъв механизъм, над който е нужно да работя.

С любов и грижа,
Мая Шопова
Тел: 0879 585 655

Ако статията е била полезна за вас, моля споделете, за да достигне до повече хора! Благодаря!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

    Количка