Когато любовта следва интуицията

Когато обичаш някого ти обичаш и неговите
силни и слаби страни.
Когато обичаш някого ти не го обичаш само
когато е силен и всичко му е наред. Обичаш и
неговите слаби и уязвими страни и го подкрепяш
в неговата слабост. Да подкрепиш не означава
да правиш нещата заради него, а да си там За
него. Така той ще израстне, ще израстнеш и ти.
Двамата се учите един от друг и се развивате –
заедно и поотделно. Развиват се и вашите отношения. Добре е да се развиват и двамата
партньори, защото ако се развива само единия,
то в някакъв момент единият ще изостане много
и такава връзка е обречена на провал.

Любовта, подкрепата, разбирането, доверието
развиват силните страни в човека и укрепват
слабите. Тя има огромна сила, в такива
отношения партньорите развиват нови качества,
развиват своите таланти, нови страни от
себе си, скрити таланти, развиват потенциалът
на душата.

Човек е нужно да си позволи да срине стените
около себе си, да си позволи да бъде уязвим.
Да оголи душата си, да свали маската, за да
може да се свържат партньорите и през своята
уязвимост. За да се разпознаят душите.
Оголената душа е уязвима, защото тя има слаби
места и човек се страхува (умът) дали ще го харесат
такъв какъвто е. Когато не се харесваме такива
каквито сме ние се страхуваме да се разкрием
пред другия. Но истинско свързване не може
да има между маски, а само душа с душа.
Да си позволиш да бъдеш уязвим не е слабост,
а сила и готовност да обичаш.
За да се стигне до такива отношения е нужно
да си готов. Готов ставаш, когато си минал
през много изпитания, трудности, научил си
уроците, развил си осъзнатост в живота си. По-
рано няма да се получат нещата, или ще прецакаш
отношенията или няма да се разпознаят партньорите (душите).

Когато следваме нашата интуиция, за да
усетим вътрешният си импулс и го последваме,
ние чуваме нашата неповторима мелодия.
Мелодията на сърцето! Тя пречиства сърцето,
ума, преобразява живота ти. Когато такива
две съкровени мелодии се свържат те създават
божествена хармония, аз  я наричам и
магическа 🙂 .

Пожелавам ви сбъдване!

Ако тази статия ти харесва, сподели я моля
със света. Благодаря за подкрепата!

С любов и уважение към теб,
Мая Шопова

https://mayashopowa.com/individual-consultation/

 

    Количка