Семейни констелации

Интегрални Семейни Констелации

Семейни констелации е дълбок и силен терапевтичен метод, който ни дава възможност да се върнем към себе си и любовта, да отворим сърцата си, за да преживеем свързаността с нашите предци, които са повлияли на живота ни и които влияят и до днес.

По този начин можем да се свържем с жизнената сила, предавала се от поколение на поколение. Семейни констелации е метод,  който работи на нивото на душата и виждайки реалността такава каквато е била и е, виждайки скрити картини, разкривайки дълбоки истини – ние лекуваме душата си.

Системната работа на Берт Хелингер ни показва как нашата съдба е неразделно свързана със съдбата на нашето семейство.
Всяко семейство е система. Всеки член на семейството – родители, братя, сестри, баби и дядовци, пра баби и пра дядовци и т.н., дори и членове, които ги няма повече заради смърт, развод, самоубийство, аборт присъстват енергийно във фамилната структура. И те оказват влияние върху другите членове от семейната система.

Берт Хелингер – създателят на този метод открива, че в семейната система съществуват важни закони.
Всеки, които принадлежи към семейството, има право на собствено място в тази система.
Има йерархия, в която по-възрастният има предимство пред по-младият.
Има два вида взаимоотношения: между равнопоставени партньори и такива между родители и деца.
Всяка връзка търси баланс. Между партньорите отношенията се развиват, когато има баланс между даване и получаване.
Ако е прекалено много дадено или взето тази връзка е застрашена.
Между родители и деца енергията тече от горе на долу – родителите дават живот, а децата получават живота.
Когато детето се грижи за нуждите на родителите си, то се поставя над тях и, става по-голямо от тях и не може
да получава. Ако се случи нещо сериозно във семейството като ранна смърт на някой, самоубийство или друга тежка съдба, това продължава да влияе в семейната система, докато тази съдба не бъде разпозната и призната
от някого и въпросният човек бъде почитан.

Потиснатите емоции на някои членове от семейството също присъстват и могат да бъдат поети от другите в системата. Това, което се случва е, че някъде по линията член на семейството се идентифицира с чувствата или съдбата на друг. Това се случва от любов, за да се запази системата цяла.
Това, което родителите не могат да изразят, почувстват или носят – го правят децата, от „сляпа“ любов.
От любов към майката или бащата децата отиват много далече в носенето на чужди емоции, болка, страдание.
По-добре аз, отколкото ти. По-добре аз да отида, отколкото ти. Понякога виждаме в констелация, че детето е готово да умре дори заради своя родител. Някой се грижи всичко, което излиза извън системата да не бъде забравено. Защото всеки има право на своето място.


Методът Семейни констелации използва факти. Факти от семейството на двамата родители, рожденото семейство и текущата жизнена ситуация. Пример за факти – раждане и смърт, изключени, липсващи, изчезнали, отказали се от член от семейството, война или друго екстремно събитие, развод, прекъсната любовна връзка.
Гледаме на фактите без оценка, осъждане, морал или лична интерпретация.

Чрез установяване на структурата на семейството в семейната констелация участници в групата заемат мястото на членовете на семейството и по този начин връзките и динамиката в системата стават видими. Участникът може да види и преживее как нерешените проблеми и ситуации в семейната система влияят на живота му и ролята му в семейството. По време на констелации не се говори много. Това е осезаемо енергийно поле, живо е.

Човекът, който си поставя констелация избира от участниците хора, които да представляват членовете на неговото семейство и избира и представител за себе си. Представителите се поставят някъде в пространството от човека, който е поставил темата без да мисли, а оставяйки се на своето вътрешно усещане. След кратък момент се случва нещо специално; представителите получават достъп до това какво се е случвало в семейството. Те чувстват емоциите, има и физически усещания като треперене или силен импулс да се придвижат на някъде в пространството. Представителите не знаят нищо за семейството и при това те чувстват, правят или казват това, което наистина се е случило в тяхната система. Представителите чувстват какви са взаимоотношенията в това семейство. Като магично явление е или като някакво чудо.

Според Хелингер по време на една констелация се свързваме с поле на знанието, където семейната душа може да се изрази. В това поле се проявява един вид колективно съзнание, с което сме много повече свързани, отколкото може да си представим. Изумително е как се чувства един представител. Дори хора, които не чувстват толкова много или такива, които участват за първи път в констелация се свързват лесно с емоциите които преживяват като представители. Те чувстват зашеметяващо точно семейните обстоятелства на човекът, който поставя констелацията. И не само чувстват, но и преживяват емоциите, които са били потиснати.

 Позволявайки на позицията в констелацията да се раздвижи и пренареждайки се, може да възникне здравословна ситуация. Оттук прекъснатият поток на любовта може отново да започне да тече. Изключените и забравени хора заемат своето място отново в системата. Тяхната съдба бива почетена например с определени думички или поклон, така че всеки да заеме своето място в семейството и любовта може отново да бъде възстановена. 

Ние не знаем защо полето работи по начинът, по който работи. Британският биолог Рупърт Шелдрейк  има теория за така нареченият „морфогенетичен резонанс“. Неговата теория казва, че природата има свои собствени спомени, протичащи през морфогенетични полета, полета, в които се съхранява информация, която се предава във времето и пространството.
В основата на теорията му е, че тези полета се държат като електромагнитни полета, оформяйки целият ни свят.
Той смята, че живите същества се формират от активна памет, която се намира не само в гените, но се предава чрез невидими морфогенетични полета.
Всяко поле има своя колективна памет и всеки индивид, който принадлежи към него, запълва полето. Констелацията може да се види като начин да се получи достъп до морфогенетичното поле на семейството ви.
Тази теория обяснява факта, че представителите имат достъп до информацията от семейната система на човекът, който поставя тема за констелация.

Констелация може да осветли причината за повтарящи се страхове, депресии, произшествия, тежки заболявания, които са трудни за обяснение на базата на индивидуален опит.
Има сила, която е по-голяма от нас самите.
И защото корена на проблема не може да бъде открит понякога в собствената личност, затова и не може да бъде решен с обикновена терапия.

Ще дам един пример: Някой, който много често се е чувствал унил. Причината за това не била открита в терапия.
При поставена констелация стана ясно, че мъжът носи болката на своя баща, чиито брат бил загинал много млад. Системата показа, че чувството на унилост принадлежи на баща му, а не на него.
Синът се е идентифицирал със своя чичо и заема неговото място за своя баща. Някои от тези проблеми може да продължат поколения. Бащата не може да присъства тук и сега, защото с душата си е още при починалото си братче, чиято смърт не е била почетена или оплакана. Синът не може да бъде себе си, защото се е идентифицирал с брата на баща си. Ако това продължава да не бъде осъзнато и признато най-вероятно неговият син или дъщеря ще направи същото. Всичко, което не е завършено продължава да получава своето място в системата, докато фактът не бъде интегриран и завършен.

В една сесия могат да се разкрият, видят и преживеят дълбоко скрити истини, които са в състояние да ни излекуват, освободят ( освободят потока на енергия там, където е блокирана), помирят и върнат към себе си и свържат отново с любовта и живота, трансформирайки го към по-добро.

Семейните констелации са подходящи за различни теми и могат да бъдат изследвани причините за различни житейски ситуации и проблеми:

                 – Партньорски взаимоотношения, интимност (може да присъства само единият  партньор)  или липса на                           партньор          
                 – Болка от раздяла, развод, приемане на раздяла с бивш партньор
                 – Проблеми със зачеването
                 – Трудни взаимоотношения между родители и деца
                 – Служебни взаимоотношения, бизнес, кариера
                 – Здравословни проблеми
                 – Финансови проблеми
                 – Емоционални травми
                  – Проблеми от личностен характер (тревожност, страхове, неувереност, тежест, стрес, емоции,
                    себеприемане, любов към себе си и други)
                  – Намиране на мястото си в живота

Констелацията е дълбоко преживяване и свързване с любовта, с живота, със силата, която ни води.
Намираш своето място в семейството си. Семейната констелация задвижва нещо в душата.
Това е медитативно преживяване, свързваме се със знанието на душата, свързваме се с нещо, което
е по-голямо от нас.
Семейните констелации могат да се провеждат както групово, така и индивидуално. 


При индивидуалното констелиране се използват маркери – фигурки, кукли, листове, столове и други. 
 

 

 


    Приемам условията за поверителност и искам да получавам новини, и съобщения от mayashopowa.com. Прочети повече за това как точно използваме личните ти данни от тук: https://mayashopowa.com/privacy