Blog

Упражнение за укрепване на личните граници

от in Личностно развитие 06/15/2019

Темата за личните граници е много важна и затова ще й обърнем
отново внимание. Човек без граници е подобен на памук – накъдето
го духнеш, натам ще отиде или въобще няма да го има във
взаимодействието с другият човек.

Човек без граници:

– се отказва от своите желания и от своята позиция;
– разрешава да постъпват с него по неприятен за него начин;
– съгласява се със всичко, което му предложат, няма собствено
мнение;
– има усещане за вътрешна слабост, подчинение;
– търси навсякъде правила;
– не може или му е трудно да казва „не“;
– в отношенията „търпи“ това, което не му харесва и не може
да каже, че не му харесва и след това се срива;
– страхува се, съмнява се от манипулации по свой адрес;
– мисли, че когато не е съгласен с другият, може да бъде лишен
от нещо;
– често изпитва страх от загуба;
– страхува се, че ще бъде отхвърлен и поради тази причина се
съгасява на много неща, който всъщност не иска.

Човек с твърди граници (не е норма):

– често казва „не“ , трудноказва „да“;
– трудно изслушва другите;
– критичен и категоричен;
– закрит, не показва своите чувства, не говори за своите
чувства;
– трудно дава или получава от другите;
– сдържан и незаинтерeсован;
– избягва докосване и показване на привързаност;
– жесток и ограничен;
– недоверчив

Отсъствието на граници води до състояние на жертва и
вечни нужди. Сякаш вие самите не сте господари на живота си,
сякаш влизаш в „безстопанствен двор“ и там може да се случва
всичко възможно.

А твърдите граници водят към тирания и самота.

Как да работя със своите граници?

1. Осъзнаване какво е тяхното състояние. Тоест да разберете конкретно
в какви ситуации те стават слаби и се разширяват и в кои – твърди. Напишете на лист хартия всички тези ситуации.

2. Забележете, че другите се отнасят и държат с вас точно така,
както вие го позволите, разрешите. Или изобщо не желаят и
правят опит за контакт с вас, ако вие сте закрити и имате твърди
граници.

3. Слаби граници имат емоционално слаби хора, тоест хора,
които се нуждаят от нещо (неудовлетворени емоционални потребности).
Определете какво се страхувате да загубите във вашите отношения,
във връзка, с което вие вървите против себе си?!
Удовлетворете своите потребности и желания, за да бъдете в
позицията на равен с другият.

Прекалено твърдите краници са свързани със закритост и страх от
другия, страх от близост. Работете над откритост и сближаване с
другите хора.

Границите са ни нужни, за да живеем своя живот и при
взаимодействието с дгугите да получаваме удоволствие, да ни е
комфортно и да създаваме близост. Не да бягаме, спомняйки си
негативен опит и проблеми. Понякога формите на границите се
променят и това е нормално.

Ако тази статия ти е била полезна моля сподели я със своите
приятели, за да бъде полезна и за тях.  Благодаря за подкрепата!

Можеш да се свържеш с мен тук – 0879585655

Вижте още тук

С любов,
Мая Шопова
Тел: 0879 58 56 55

 

 

_

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

    Количка