Blog

Учителите на душата

от in Духовност 05/07/2018

В живота на всеки от нас има моменти когато се
чувстваме незаслужено обидени, изоставени, 
лишени от нещо, когато ни се струва, че живота,
обстоятелствата и хората са несправедливи към
нас.

В тези емоционално тежки за нас моменти ние
често изпадаме в състояние на жертва, започваме
да се съжаляваме, да се обвиняваме, отпускаме ръце,
вместо да се опитаме да осъзнаем:
случилото се – това е велик шанс за трансформация
и израстване на нашата личност, шанс да усвоим
урок и да продължим нататък.

В нашия живот ние привличаме точно тези хора,
събития и проблеми, чрез които трябва да научим
нещо. Чрез тях се случва нашето най-дълбоко
и качествено развитие като личности и души.
Всеки срещнат от нас човек – това е наш велик
учител.

Има прекрасна притча за душа, която избрала
за себе си преди новото раждане на земята този
урок, който тя искала да научи в това превъплъщение, и решила, че ще се учи на прошка.
И тогава тя попитала другите Души, които също
се готвили да и помогнат да научи този урок.
Една душа се съгласила да и бъде мъж, периодично
да се държи много обидно и лошо, да пренебрегва нейните чувства, за да се научи тя да му прощава.
Друга душа се съгласила да и бъде баща, която
няма да я разбира, подкрепя, ще я унижава, ще
и пречи да се развива, за да се научи Душата и на
него да му прости. Трета душа се съгласила да и
стане близка приятелка, която ще я изоставя в
трудни ситуации, за да се научи да прощава на тази
приятелка.
Няколко други души и те се съгласили също да и
помогнат да научи урока на прошката, като
станат нейни роднини, приятели, познати…

Така и ние, подобно на тези души идваме на земята,
за да научим някакви уроци – прошка, търпение,
любов, приемане.
И различни хора и обстоятелства идват при нас, за
да ни помогнат да ги усвоим.
След раждането ние не помним какво сме искали
да научим и възприемаме тези, които ни причиняват болка като наши недоброжелатели,
а в същото време всъщност те са наши преданни
помощници.

Запомнете това и тогава в сложни моменти във
вашия живот вие няма да се чувствате жертва
на хората и обстоятелствата, знаейки, че тази
ситуация, този човек вие сам сте го избрали, за да
научите чрез него нещо много важно.
Той просто играе отредената му от вас роля, точно така както и вие играете вашите роли в живота на
други хора.

Направте списък на хора и ситуации, в които ви е
било много болно и които са оставили във вас неприятни спомени, обиди, неприемане и неразбиране
и погледнете сега на тях по нов начин.

* За какво са ви били дадени?

* На какво са ви научили?

* Какви уроци са донесли със себе си във вашия
живот?

Ако вие не сте усвоили тези уроци до край, имате
възможност сега  да го направите. Мислено се поклонете
на всеки човек и всяка ситуация от вашия списък,
приемете ги с любов във вашето сърце и ги благословете,
пуснете ги с мир и дълбока признателност.
Първо се поклонете на родителите – вашите
първи учители, после на братята и сестрите,
съпрузите, децата, началниците…
Правете го до тогава, докато не почувствате приемане и благодарност за уроците и свобода
от всичко негативно.

Повярвайте, че ако приемате всеки човек във
живота си като учител, животът ви ще стане
значително по-лесен.
Странно е да се сърдиш на учителя в училище
за двойката, когато сам не си си научил урока, нали?

Моля споделете тази статия със света! Благодаря!

С любов,
Мая Шопова
Тел: 0879 58 56 55

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

    Количка