Lesson 10

Урок 10

Приемане

КАКВИ СИТУАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯТ МЕСЕЦ МИ БЕШЕ ТРУДНО ДА ПРИЕМА?

Какви ситуации ми беше трудно да
 приема през последно време?

–––––––––––––––

–––––––––––––––

–––––––––––––––

Кой страх или страхове ми пречеха да 
бъда в състояние на приемане в тези ситуации?

–––––––––––––––

–––––––––––––––

–––––––––––––––


Как мога да преживея тези
ситуации в съгласие и приемане?

–––––––––––––––

–––––––––––––––

–––––––––––––––

Начини, които могат да ти помогнат да постигнешсъстояние на приемане:

1. Чувство за хумор.Добродушно се посмей над този, който те дразни.Но не на глас, а вътре в себе си. Смехът действа лечебно.
2. Креативност.змарсианците е напълно нормално да постъпват така.
3. Разбиране.Използвай медитацията от миналата седмица,за да се поставиш на мястото на другият човек ида разбереш защо
той се държи така. (причинатаза неговото поведение).

Mедитация
ПРИЕМАНЕ

1. Настани се удобно, можеш да легнеш. Затвори очи. Започни спокойно да се концентрираш върху своето дишане.
За да се отпусне тялото и да се изключи съзнанието, вдишайброейки до четири и издишай на четири.
 Старай се да дишаш дълбоко, дишайки през корема. Ако можеш да удължиш вдишването и издишането на 5-6-7-8
 колкото ти се получи. Важно е дишането да е комфортно и приятно.

2. Представи си, че си в кинотеатър. Седни пред празния екран.Погледни към празният екран и си спомни момент
от твоя живот,когато ти си усещала приемане и спокойствие. Сложи на екрана своята снимка от момент, когато си
 чувствала приемане.

3. А сега се дисацоиирай! Тоест погледни на себе си отстрани.Мислено се премести в стаята за прожекции и виж
 себе си как стоиш в залата за кинопрожекции и гледаш своята снимка на екрана.Направи пауза и фиксирай своите
усещания.

4. След това превърти на екрана черно бял филм за това, което ти е тежко да приемеш. В края на своя филм виж
себе си щастлив и доволен от живота! Гледай този филм от стаята за прожекция. (тоест виждаш себе си в залата,
 гледащ черно-бял филм за себе си и своето неприемане на екрана). Ако по време на гледането на филма за
неприемането изпитвате силни негативни емоции, може да станете и да седнете на най-заднияред или дори да
излезете от залата за кино и да отидете за пуканки!

5. Когато на екрана се появи сцена на щастливия финал,където ти се намираш в комфорт и радост, спри кадъра. 
Финалната картина я направи бяла до състояние на чист бял екран.6. Излез от стаята за прожекции и влез в
своето тяло, седящо на стола, а след това влез в себе си на екранав състояние на радост и приемане.

ДОМАШНА ЗАДАЧА​

Тази седмица имаме интересна упражнение:
Tвоятазадача е да избереш един човек от своето обкръжение, с който сега ти е трудно да се съгласиш
и приемеш и да се постараеш да го приемеш такъв, какъвто е с
любов и благодарност!

    Количка