Lesson 11

Урок 11

Вяра в себе си

СИТУАЦИИ, КОГАТО СЪМ БИЛ/А В ПАСИВНА ПОЗИЦИЯ ОТ НЕДОСТАТЪК НА ВАРА В СЕБЕ СИ

Осъзнай, че всеки път, когато не ти достига вяра в себе си, за теб взима решение едно от твоите вярвания! Определи кое вярване блокира вярата ти в себе си?

ПРИМЕР

Ситуации, когато си бил/а в пасивна позиция от недостатък на вяра в себе си

Искала да отиде на кино с мъж, но не се решила да му пише или да му се обади.

Кое вярване те е ръководило вместо вярата ти в себе си?

Мъжът е преследвач. Той трябва да направи първата стъпка. Ако аз го потърся той ще си помисли, че му се натискам.

СИТУАЦИИ, КОГАТО СЪМ ВЯРВАЛА В СЕБЕ СИ И В СВОИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА УСПЕХ!

ПРИМЕР

Ситуации, когато съм вярвал/а в себе си.

Организирала съм свой онлайн проект, дори и няколко експерта да са ми казвали, че толкова бързо няма да имам успех.

Моите мисли и усещания, когато съм вярвал/а в себе си.

„Аз искам да го направя. Аз така искам да се занимавам с това и да се насладя на процеса на създаване на проект и аз няма да се разстроя дори и да не се получи така, както съм искала.“

Моите действия, когато съм вярвала в себе си. Как съм действа/а?

Действала съм така, сякаш съм готова да вляза в река със студена вода. Всичко съм направила веднага, преди да успея да се съмнявам в себе си и да премисля!

Какво мога да направя още днес вярвайки в себе си?

1. Да създам канал на Ютуб с нови видеа и теми.
2. Да се заема с организацията на нов тренинг и на тренинг в чужбина.

Медитация
ВЯРА В СЕБЕ СИ

    Количка