Lesson 12

Урок 12

Трансформация на енергията или рефрейминг

Котето в размисъл…
Чашата е наполовина пълна или наполовина празна?

Правилен отговор 😉

Медитация
ШЕСТ СТЪПКОВ РЕФРЕЙМИНГ

ДОМАШНА ЗАДАЧА​

КООРДИНАЦИЯ НА НАМЕРЕНИЕТО
Всеки ден, когато видиш/откриеш в себе си или в света около теб нещо „лошо“, намери и запиши плюсовете от това „лошо“ (ситуация, проблем, човек). Можеш да си отговориш в писмен вид на следните въпроси:
1. Защо ми е дадена тази ситуация?
2. Какво положително мога да видя/извлека в/от тази ситуация?
3. Какво мога да науча от тази ситуация?
4. Как ми помага тази ситуация да променя себе си и своя живот към по-добро?
5. Какви преимущества и скрити изгоди има в тази ситуация? Как мога да използвам това положение за свое благо?

    Количка