Lesson 2

Урок 2

На кого е този живот
Въпроси за самоанализ

Спокойно обмисли всеки отговор и го напиши на лист хартия или в тетрадка:

1. В кои области на живота ми е трудно да поема отговорност?
2. Какви отговорности съм поел(а) аз през последните 3 месеца? Кои от тях вече съм изпълнил(а) и кои не съм? Как се чувствам и в двата случая?
3. Кои отговорности аз съм изпълнил(а), а кои съм нарушил(а). Как се чувствам и в двата случая?
4. Аз осъзнавам, че е нужно да поемам всяка отговорност и всеки избор, който правя от любов, а не от страх. Аз отделям и записвам тези отговорности, които съм поела от страх. А след това определям кои страхове са ме накарали да поема тези отговорности?
5. Отговорностите е нужно да бъдат изпълнени или нарушени САМО от любов към себе си, а не от страх от някой или нещо. Кои мои страхове ме подтикват да изпълнявам или нарушавам обещания?
6. Направи списък със своите страхове, страховете, които те управляват. (ние ще направим съвсем скоро упражнение за избавяне от страховете).
7. Раздели отговорностите си – тези, които оставяш и тези, от които се отказваш. Свали всичко излишно от раменете си, цялото излишно тегло. И ще видиш и усетиш колко по-леко ще ти е да се движиш напред.
8. Какви отговорности ти поемаш тази година за себе си с любов и радост?

МЕДИТАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СТРАХА 1

МЕДИТАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СТРАХА 2

Домашна задача

Твоята задача е лесна – научи се ясно да разграничаваш кога те ръководи страха и кога любовта.

За това постоянно си задавай въпроса – защо правя това? Какво ме води страха или любовта? Когато закусваш, когато отиваш в метрото, когато прекарваш времето си в социалните мрежи, когато гледаш телевизия, когато правиш покупки в магазина.

Постоянно си задавай въпроса: Това страх ли е или любов? Това е твоята задача – просто да проследиш кога ти действаш от любов, а кога от страх и да се научиш да чувстваш разликата. Дори да правиш много неща от страх – това не е страшно!
Ще ги изчистим всичките, ние сме вече на пътя това да се случи.
Просто забелязвай с пълно приемане към себе си. Това е и голяма и важна стъпка към промяната! 😊

    Количка