Lesson 9

Урок 9

Несправедливост

МЕДИТАЦИЯ – ИГРА

В ЧУЖДО ТЯЛО

ДОМАШНА ЗАДАЧА​

Състави списък със ситуации, в които си упреквал(а) себе си за това, което си направил, казал, помислил в отношенията с другите хора.

Разбери, че чувството за вина възниква тогава, когато смяташ себе си за несправедлив(а), неправ(а).
Действително ли ти си бил(а) неправ(а) в тези ситуации или си действал(а) от най-добри намерения? А сега си си спомни всички ситуации, в които ти си обвинявал(а) себе си.
Всеки път, когато обвиняваш себе си в нещо – ти проявяваш несправедливост към себе си. А това привлича несправедливост несправедливостите от другите хора и несправедливостите на живота.

Къде ти е повече от трудно да бъдеш справедлив(а) по отношение на себе си? ( в работата? в личния живот? в общуването, отношенията? В своята външност? И т.н.)

    Количка