Return to the Essence

Return to the Еssence Връщане към Същността

Връщане към Същността

            В този интензивен семинар ние изследваме произхода на вярванията за себе си за живота. 

Много от тези вярвания са възникнали в детството и влияят върху начина, по който виждате себе си и
живота.

По време на този уоркшоп ви каним съзнателно да преживеете това време от гледна точка на възрастен, 
да видите, осъзнаете, почувствате какво сте преживяли, научили и интернализирали като дете.

Вие сте поканени да дадете пространство и израз на тези преживявания и свързаните с тях чувства чрез
работа с тялото и различни техники и методи. 

Осъзнаването, което идва с това изследване, ви помага да се освободите от определени страхове и
поведенчески модели, които произхождат от детството. Освобождавайки място и давайки 

отдушник на това, което се е настанило в тялото и ума ви, вие предлагате на нервната си система шанса
да се научи да се отпуска повече. 

Също така разглеждаме стратегиите за оцеляване, които сте използвали като дете, за да продължите
напред. през повечето време тези стратегии все още са активни в настоящия ви живот. Например в
работата и взаимоотношенията, и често им пречат. Очите , с които сте се научили да гледате себе си,
често са очите на някой друг (родители, семейство, учители и т.н.) и следователно резултат от
обусловеност от вашето детство. В своята работа наричам това „нараненото дете“.

Осъзнаването ви помага да направите различни избори и да се научите да вървите по различни пътища,
отколкото сте свикнали.

По време на семинара имате възможност да се отворите все повече и повече към чувства и качества
като тъга, сила, гняв, игривост, болка, радост, свързаност. Може да ви се е налагало да ги потискате
като дете , защото често несъзнателно, те не са били приемани и виждани от вашето обкръжение
(родители, възпитатели).
Като възрастен можете все повече да приемате вътрешното си дете, можете да се научите да се
доверявате на качествата на вашето естествено вътрешно дете и неговата сила, мъдрост и любов.

Тогава емоционалните рани могат да заздравеят и можете да откриете, че тези скрити чувства в крайна
сметка са вашите източници на енергия.
Научаваш се да живееш по-свободно и да вървиш по своя жизнен път, свързвайки се със
есенцията на
своята същност.

От безпомощността на детето движението е към увереност, самочувствие, сила, игривост, спонтанност,
научавате се да отстоявате себе си, да поставяте граници, и да изразявате своите чувства и нужди.

Във Return to the Essence работим за едно ново начало, в което ще бъдете добре дошли с

вашата автентичност, жизненост и сила.

                                                                                  Свържете се с ресурсите си!
 
                                                                             


    Приемам условията за поверителност и искам да получавам новини, и съобщения от mayashopowa.com. Прочети повече за това как точно използваме личните ти данни от тук: https://mayashopowa.com/privacy

      Cart