НЛП консултиране и терапия

Индивидуален коучинг с нлп и терапия (невро-лингвистично програмиране)

Коучинг означава подкрепа и придружаване в личностното развитие.
НЛП – невро лингвистичното програмиране е младо и много перспективно направление в психологията, съвкупност от модели за комуникация и мощни, креативни техники, които дават невероятен ефект върху нашият живот. Методът е създаден от д-р Ричард Бандлър и Джон Гриндър. 

НЛП изучава как човек програмира сам себе си за постигане на успех и оптимални резултати във всяка негова дейност.

 НЛП позволява на човек напълно да управлява себе си: своето тяло, 
своето физическо състояние и здраве, своите мисли, чувства, емоции, страхове, предрасъдъци. Човек е способен да регулира теглото си, температурата на тялото си, кръвното налягане, самочувствието си. Ние сме способни да предизвикаме в себе си чувство на радост, когато желаем и с лекота да се освободим от негативни преживявания. Повечето хора не използват своите способности или даже и не подозират за съществуването им.

НЛП позволява да се договориш дори и с много несговорчиви хора, успешно да проведеш сложни преговори и да подобриш своята комунукация, като научиш нови стилове. 
НЛП дава нов поглед върху проблемите, позволява не само да ги разрешиш по лек и бърз начин, но и да вземеш максималната полза от тях. 

 НЛП подпомага бързото постигане на цели. Всяка цел става по-близка и достъпна, когато се приложи методът на НЛП.

Невролингвистичното програмиране е изключително добро, защото включва лесни и достъпни методи 

– минимум теория и максимум практики. Повечето техники се отдават на хората още от първият път, не е нужна предварителна подготовка или тренировка. Започнете ли да прилагате описаните практики и всичко ви се получава. 

Всеки един момент ти можеш да промениш живота си, правейки нов избор, за да създадеш своята нова реалност.

НЛП е ресурсно-ориентиран подход. НЛП намира ресурсите в теб -твоите силни страни. Всеки недостатък може да бъде превърнат в предимство. Няма провал, има само обратна връзка. Фокусът пада върху това как ние реагираме на случилото се, а не какво се е случило. Във всеки един момент ти имаш свободата да избираш кой искаш да бъдеш. НЛП казва: всичко е възможно!

НЛП е описана като психологията на личното отличие и комуникация.

С НЛП се осъзнават вътрешните процеси, появяват се възможности за нови избори и нов по-висок стандарт на живота.

НЛП дава отговор на въпроса как може да правиш нещата по друг начин, дава нова гледна точка.

Коучингът с НЛП е магично откривателско пътешествие към това кой си ти всъщност, към твоята истинска същност!

Вече много мои клиенти успяха да трансформират много голяма част от живота си с помощта на НЛП.

НЛП с помага при:

Моята работа е да ти помогна от място на емпатия и грижа да намериш правилната посока за теб, да трансформираш своето 
вътрешно състояние, да постигнеш целите  си и да живееш спокойно и в хармония със себе си. 

Това е един от най-известните, модерни,бързи и ефективни методи в психологията в цял свят!       


    Приемам условията за поверителност и искам да получавам новини, и съобщения от mayashopowa.com. Прочети повече за това как точно използваме личните ти данни от тук: https://mayashopowa.com/privacy

      Cart