Blog

Упражнение за откриване на подсъзнателни програми

от in Техники и практики 04/03/2018

  Освобождаване от емоции и откриване на подсъзнателни 
                                                                 програми

                                            Упражнение Изчистване

Това упражнение работи с нашите подсъзнателни образи, асоциации
и програми, затова е важно да се подходи към всичко, което ще излезе
при ИЗЧИСТВАНЕТО без анализ. 

Изчистването изкарва от нашето подсъзнание забравеното в нашата
памет, съзнателно блокираното в резултат от травми от детството/
миналото, убеждения, които са ни предадени поколения назад 
от нашите предци – всичко това ежеминутно влияе на нашето  
поведение, избор, мислене, решения, действие, бездействие и 
често остава неосъзнато. 

Изчистването може да практикувате за негативни и за позитивни 
ситуации.
Направете тази практика за думата  „любов“ или „богатство“, 
вие може да изкарате своите подсъзнателни програми свързани с 
благоденствието или любовта. 

1. Вземете лист хартия формат А4 или по-голям

2. Отгоре напишете “ любов “ или “ благоденствие“ зависи за кое
искате да работите.

3. Започнете като в непрекъснат поток да пишете всичко, което
идва във вашата глава при споменаването на тази дума, нищо
не анализирайте, без да мислите правилно или неправилно,
откъде се е взело във вас и т.н.

Изключете главата и запишете всичко, което идва. Може да бъдат
отделни слова, части от образи, цели изречения, нчкакви отделни
ситуации.

Една дума или фраза може да се повтаря няколко пъти, това е
нормално. Важно е да записвате всичко, което идва във вашата
глава.
Пишете, не анализирайте до тогава, докато не почувствате нужда да оставите химикала.
Важно е да спрете не защото е свършил листа
или сте написали много според вас, а когато спре потокът от думи.
Често най-дълбоките убеждения излизат преди Изчистването,
а в началото – това което е на повърхността на съзнанието.

4. Починете, вършете си своите работи за известно време да се
разсеете. Не четете веднага написаното .

5. След като се заземите прочетете написаното и отделете тези
фрази и ситуации, в които повече от всичко има негативни и
отрицателни аспекти. Именно това блокира вашето благоденствие
на ниво подсъзнание.
С него трябва да работите.

5. Прегледайте думите и изреченията, които открихте в упражнението.

– кои ит тях имат място в действителността и кои принадлежат на
миналото?

– кое от това е ваше и кое е от предците или от обществото?

Моля споделете тази статия със своите приятели! Благодаря!

С любов,
Мая Шопова
Тел: 0879 58 56 55

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

    Количка